Yazılmış Değil Yaşanmış Hikayeler Serisi-8

 

Yazılmış Değil Yaşanmış Hikayeler Serisi-8 - Fotoğraf: Ragıp Sarı